Priligy247.eu
utan recept
 
 

Välj ditt språk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Vi accepterar


 
Offline för tillfället

 

 

Kundberättelser

Jag fick Priligy utskrivet, men eftersom det var ett recept skrivet av en doktor så var priserna rätt höga. Det var fantastiskt att hitta era generiska produkter som fungerar precis lika bra och säljs till ett väldigt konkurrenskraftigt pris. Högt rekommenderat.
- - Henrik P -

 

Kliniska tester gällande Priligy (Dapoxetine)

Metoder
En randomiserad analys under två 12-veckors perioder. Fas III-tester av liknande design gjorda parallellt och oberoende på 121 platser i USA hjälpte till att bevisa effektiviteten hos dapoxetine. Individer med måttliga till svåra problem med för tidig utlösning i heterosexuella förhållanden tog placebo(n=870), 30 mg dapoxetine (874), eller 60 mg dapoxetine (870) vid behov 1 till 3 timmar innan sexuell aktivitet. Den huvudsakliga poängen var att mäta fördröjningen av vaginal ejakulation (intravaginal ejaculatory latency time - IELT) mätt med hjälp av kronometer. Säkerhet och toleransnivå mättes också.

Resultat
Tre patientgrupper (672, 676 and 610) kompletterade testet i placebo, dapoxetine (30 mg) och dapoxetine (60 mg) grupperna. Dapoxetine förlängde avsevärt IELT (0.0001, alla doser mot placebo). Medianen för IELT vid starten var 0.90 (SD 0.47) minut, 0.92 (0.50) minut och 0.91 (0.48) minut, och vid slutet av studien (vecka 12 eller det sista besöket) var 1.75 (2.21) minuter för placebo, 2.78 (3.48) minuter för 30 mg dapoxetine och 3.32 (3.68) minuter för 60 mg dapoxetine. Båra dapoxetine-doserna var effektiva vid den första doseringen. De vanliga bieffekterna som rapporterade (för både 30 mg och 60 mg dapoxetine) inkluderade illamående (8.7%, 20.1%), diarré (3.9%, 6.8%), huvudvärk (5.9%, 6.8%) och yrsel (3.0%, 6.2%)

Slutsats
Det kunde bevisasa att dapoxetine vid behov är en effektiv och relativt väl tolererad behandling för individer med milda till svåra problem med för tidig utlösning.

Av: The Lancet